Registracija Moj Allianz

Imam policu neživotnog osiguranja

Automobilske odgovornosti, imovina, putno...

Imam policu životnog osiguranja

Allianz Prospekt, Allianz Riziko...

Nemam niti jednu Allianz policu

...ali sam oštećenik