Otvaranje usluge Moj Allianz

Kojoj kategoriji pripadate

Imam policu neživotnog osiguranja

Dopunsko zdravstveno, auto odgovornost, kasko, imovina, putno

Imam policu životnog osiguranja

AllianZ Život, Allianz Prospekt, dječje osiguranje

Nemam niti jednu Allianz policu

...ali sam oštećenik